Het belang van een goed werkend Planning & Controlsysteem is bij de overheid de laatste jaren sterk toegenomen.

Redenen daarvoor zijn onder meer

 

Planning en control richt zich niet alleen op de inzet van middelen maar ook op de inhoud van beleid en beheer. Het bereiken van maatschappelijke effecten staat daarbij centraal. In het verlengde daarvan liggen de vragen wat de overheid moet doen om die effecten te bereiken en wat de daarmee gemoeide inspanning mag/moet kosten.

 

Afhankelijk van uw wensen en de mate waarin het Planning & Controlsysteem reeds functioneert, kan Case-management u de passende ondersteuning bieden. Voorbeelden zijn: