Description: C:\Users\Jasper\Documents\Documenten\Heidi & Kees\Case Management\images\head\head_opdrachtgevers.gif


Sinds 1 maart 2006

 • Ministerie van VROM, programmadirectie Mooi Nederland:
  Adviseur financiering Landschap

 • Provincie Zuid-Holland:
  Programmamanager Water

 • Gemeente Leidschendam-Voorburg:
  Projectleider Bedrijfsplan van de samenwerkende brandweerkorpsen van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Wassenaar en het invoeren van het Planning- en controlsysteem

 • Gemeente Bennebroek:
  Kwartiermaker griffie, tevens waarnemend griffier

 • Nationaal Landschap Laag-Holland:
  Advies over de juridische vormgeving van het Nationaal Landschap

 • BAZN de bestuursacademie:
  Docent op het gebied van bedrijfsvoering en Planning & Control

 • Provincie Flevoland:
  Interim hoofd van de sectie Milieu van de Afdeling Milieuplanvorming

 • SenterNovem:
  Voorzitter van de werkgroep die gemeenten en provincies stimuleert tot energiezuinige openbare verlichting

 • Hulpverleningsregio Haaglanden
  Business case fusie brandweerkorpsen Wassenaar en Voorschoten

 

 

Description: C:\Users\Jasper\Documents\Documenten\Heidi & Kees\Case Management\images\6658.jpg