Description: C:\Users\Jasper\Documents\Documenten\Heidi & Kees\Case Management\images\head\head_omgverg.gif


Description: C:\Users\Jasper\Documents\Documenten\Heidi & Kees\Case Management\images\6655.jpgEind 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden.
Doelstelling van de wet is het terugdringen van de administratieve lastendruk voor burgers, bedrijven én overheid.

Diverse vergunningen zijn komen te vervallen, zoals de

  • bouwvergunning
  • gebruiksvergunning van de brandweer
  • milieuvergunning

De Omgevingsvergunning is hiervoor in de plaats gekomen, in totaal ongeveer 25 vergunning-, ontheffing- en toestemmingsstelsels. Met de verandering is beoogd dat de klanten (burgers en bedrijven) te maken hebben met één loket (gemeente of provincie) en met één beroepsprocedure.
Voor directe lozingen op het oppervlaktewater blijft het waterschap het bevoegd gezag.

Ook de handhaving van wetten en verordeningen is geïntegreerd.
De overheid die de vergunning verleent is tevens belast met de handhaving.

De invoering van de omgevingsvergunning heeft consequenties voor zowel het bedrijfsleven als voor de gemeenten en provincies.
Bedrijven hebben voortaan met slechts één loket te maken. Zij dienen de verschillende onderdelen van de aanvraag tot één geheel te smeden terwijl de overheden de processen zodanig moeten inrichten dat zij ingespeeld zijn op een éénmalige beoordeling van de totale activiteit.
Dit houdt tevens in dat de overheid er voor zorgt dat het ene loket er komt waar de klant de aanvraag kan indienen.

 

 

 

Wat kan Case-management voor u betekenen?

Door zijn kennis en ervaring op het gebied van vergunningverlening en handhaving te verbinden met het vermogen om werkprocessen efficiënt en doeltreffend te laten verlopen kan Case-management u de gewenste ondersteuning bieden in verband met de omgevingsvergunning.