Case-management is het bureau voor interim- en advieswerkzaamheden voor overheden, bedrijven en instellingen van Kees van der Kroft.

Case-management is opgericht vanuit de gedachte dat wanneer er sprake is van een vraagstuk, probleem of anderszins ( een ‘case’) er altijd wel een oplossing voorhanden is. Oplossingsgerichtheid en mijn vermogen om tegenstellingen te overbruggen en partijen met elkaar te laten samenwerken staan aan de basis van mijn manier van werken.

Bij provincies en gemeenten heb ik gedurende ruim 30 jaar gewerkt als projectleider, kwaliteitsmanager en als leidinggevende. De inhoudelijke onderwerpen liggen vooral op het gebied van de fysieke leefomgeving: milieu, water, afvalverwijdering, natuur en landschap etc. Vanuit het besef dat planning & control belangrijk zijn voor een goede verankering van de inhoud in de begrotingssystematiek, heb ik ook op dat gebied deskundigheid opgebouwd.

Ik heb ervaring als leidinggevende van zowel beleidsmatige als uitvoerende eenheden. Integraal management betekent het leggen van de verbinding tussen de inhoud (het primaire proces) en de inzet van menskracht en middelen, op een zodanige manier dat de opdrachtgever tevreden is en de medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Als projectleider ben ik ook zelf verantwoordelijk geweest voor beleidsontwikkeling en vergunningverlening.

Sinds 1 maart 2006 werk ik als zelfstandige onder de naam Case-management.

 

Kees van der Kroft