Soms is het raadzaam om binnen uw organisatie tijdelijk gebruik te maken van externe expertise.
De redenen daarvoor kunnen verschillend zijn zoals:

  • het overbruggen in geval van ziekte of vacatures,
  • het opvangen van tijdelijke extra werkdruk,
  • het implementeren van veranderingen,
  • project- of procesmanagement.

Case-management verricht deze interim-werkzaamheden voor overheden, bedrijven en instellingen.
De primaire aandachtsgebieden zijn:

  • de fysieke leefomgeving, zoals milieu, water, natuur, landschap,
  • de bedrijfsvoering, zoals werkprocessen en planning en control.

 

 

 

Deze indeling is gebaseerd op de aantoonbare ruime ervaring als projectleider, kwaliteitsmanager en (integraal) lijnmanager, opgedaan bij gemeenten en provincies.